תקנון המבצע

תקנון מבצע "אירועי קיץ באחוזת טל"

פארק אירועים – אחוזת טל (להלן :"עורכת המבצע) יוצאת במבצע "אירועי קיץ באחוזת טל", במסגרתו תקיים עורכת המבצע ערב מבצע ביום 28.11.09 בו יוגרלו פרסים ויחולקו שוברי הטבה כספית בסך 15,000 ₪ הניתנים למימוש בעת קיום אירוע אצל עורכת המבצע, הכל בהתאם לכללי המבצע המפורטים להלן בתקנון זה.

 

1.       הגדרות :

1.1.    "עורכת המבצע" - פארק אירועים – אחוזת טל בע"מ ח.פ. 51-271058-3 מאזור התעשייה עד הלום, אשדוד. טל : 08-8655050  פקס : 08-8658080.

1.2.    "המבצע" – הגרלת הפרסים שתתקיים בערב המבצע ו/או מתן הטבה בשווי 15,000 ₪ למימוש בעריכת    אירוע אצל עורכת המבצע, בהתאם לתקנון זה.

1.3.    "המפקח" - עו"ד אופיר כהן, יועץ משפטי של עורכת המבצע, לצורך זה- מא.ת. עד הלום ת.ד. 261, אשדוד.

1.4.    "משתתף" - כל המחזיק/ה בידו/ה את שובר ההטבה.

1.5.    "שובר / שובר הטבה" – שובר שהופק על ידי עורכת המבצע אשר נותן הטבה כמפורט להלן וניתן למימוש אצל עורכת המבצע.

1.6.    "תקופת המבצע" - המבצע מתייחס לתקופה החל מיום 1.5.2010 ועד יום 31.10.2010.

1.7.    "ההטבה" – 15,000 ₪ הניתנים למימוש בעת עריכת אירוע אצל עורכת המבצע בתקופת המבצע בלבד. ההטבה ניתנת למימוש אצל עורכת המבצע ונותני השירותים המופיעים בתקנון בלבד.

1.8  "הגרלה" - הגרלת פרסים שתבוצע בערב המבצע - 28.11.09.

1.9  "פרס" - פרס מתוך רשימת הפרסים שיוגרלו בערב המבצע.    

 

2.       פרשנות

2.1.    תקנון זה ממצה את כל התנאים המלאים והמחייבים ביחס למבצע. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר המבצע, לרבות בעיתונות הכתובה ו/או המשודרת ו/או באתר המבצע, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.

2.2.    בתקנון זה השימוש הינו בלשון זכר לצורכי נוחיות בלבד וכולל גם פניה בלשון נקבה ו/או רבים.

 

3.       זכאות להשתתפות במבצע :

על מנת להשתתף במבצע יפעל משתתף כדלקמן :

3.1.    על המבקש להשתתף במבצע, לשלוח מסרון (SMS) עם המילה "מתחתנים" למספר הטלפון  5454 כפי שיפורסם באמצעי התקשורת, על פי ההוראות שימסרו בפרסום, ובכך המשתתף/ת מביע/ה  את רצונו/ה להשתתף במבצע ולקבל הזמנה לערב המבצע.

3.2.    עלות משלוח המסרון (SMS) - 1 ₪, תחול  על השולח\ת  / המשתתף/ת בלבד ובעצם שליחתו, מסכים/ה המשתתף\ת  לשלם את עלות המסרון ומסכים לקבל מידע בנוגע למבצע למספר הסלולר ממנו נשלח המסרון (SMS).

3.3.   בהתאם למסרונים שתקבל עורכת המבצע, היא תיצור קשר טלפוני עם המבקשים להשתתף ותשלח הזמנה, לערב המבצע המתקיים ביום 28.11.09. יודגש כי לא ניתן להגיע ולהשתתף באירוע - ערב המבצע ללא קבלת הזמנה בכתב מעורכת המבצע. עורכת המבצע שומרת לעצמה את הזכות להזמין לערב המבצע רק את אלה העונים  על הקריטריונים שייקבעו על ידה. הכניסה וההשתתפות בערב המבצע תתאפשר בהצגת ההזמנה בלבד.

3.4.  ההשתתפות בערב המבצע ב-28.11.09 אינה תנאי לקבלת שובר ההטבה והשתתפות במבצע. 

3.5.    תנאי לזכאות לקבלת שובר ההטבה הוא, כי הזוכה קיים את הוראות תקנון זה.

3.6.    כל אדם / זוג יכול להשתתף במבצע פעם אחת בלבד והוא זכאי לקבל שובר הטבה אחד ויכול לממש רק שובר אחד – לא ניתן להשתמש בשני שוברים לאירוע בודד ואין כפל מבצעים.  עורכת המבצע רשאית לקבוע תנאים נוספים, להתניית ההשתתפות במבצע, ולמשתתפים לא תהא כל טענה בקשר לכך.

3.7.    על מנת לממש את שובר ההטבה על המשתתף להזמין ולקיים אירוע אצל עורכת המבצע.

 

4.       תנאי ההטבה ואופן מימושה :

4.1.    ההטבה תינתן בצורת שובר המעניק הטבה בסך 15,000 ₪ הניתנת למימוש בעת קיום אירוע אצל עורכת המבצע בלבד. מספר המועדים הפנויים להזמנת אירועים הנו מוגבל והזמנת אירוע אצל עורכת המבצע תבוצע על בסיס מקום פנוי בלבד ולפי המדיניות הנהוגה אצלה באותה העת באשר להזמנה וקיום אירועים במקום. ככל שלא נמצא מקום פנוי ו/או לא ניתן לקיים אירוע במועד המבוקש על ידי המשתתף, לא יהיה ניתן לממש את השובר בכל דרך אחרת ועורכת המבצע לא תהא חייבת למשתתף דבר בעניין זה. 

4.2.    ההטבה ניתנת למימוש באמצעות שימוש בשירותי נותני השירות של עורכת המבצע שרשימתם הסגורה מופיעה להלן :

4.2.1.  Singel DJ Ron

4.2.2. D.J'S YELLOW

4.2.3. PLAY KADUSI&SHRIKI

4.2.4. NO LIMIT

4.2.5. אלון מורדו

4.2.6. סאברס

4.2.7. אינדיגו

4.2.8. הרמוניה - מוסיקה לאירועים

4.2.9. צילום: אלירון

4.2.10.     צלמים LOOK

4.2.11.    אספוסה צלמים

4.2.12.    פוטו גדי

4.2.13.    יוסי סטודיו

4.2.14.    זום זום

4.2.15.    גודלי

4.2.16.    הגברה תאורה- קובי 2001

4.2.17.    מסכים זיקוקים מכונת עשן ומסך לידים- ליאור שיר הפקות בע"מ

4.2.18.    עיצוב הבית- אדום די- שרי

4.2.19.    סלון כלות ריקי דאלאל

4.2.20.    בר אקטיבי מיו-בר - בר הבית  פיני ואביעד

4.2.21.    מימוש ההטבה אצל נותני השירות המפורטים לעיל, תתאפשר באמצעות עורכת המבצע ודרכה בלבד – משתתף אינו יכול לממש את שובר ההטבה באופן עצמאי אצל נותני השירות המפורטים לעיל. עורכת המבצע שומרת לעצמה הזכות לשנות רשימה זו בהתאם לצרכיה, לרבות הוספה או גריעה של נותני שירותים.

4.3.    ההטבה תינתן מהמחירים הנהוגים באותה העת אצל עורכת המבצע ובהתאם להם בלבד. עורכת המבצע שומרת לעצמה את הזכות לשנות את מחיריה בהתאם לצרכים / לתקופה בה מתקיים האירוע ובהתאם לאופי ומפרט האירוע המוזמן. בקביעת מחיריה, עורכת המבצע אינה כפופה לכל מחירון כלשהו ו/או למחירים הנהוגים בשוק באותה העת המקומות אחרים.

4.4.    את ההטבה ניתן לממש בתקופת המבצע בלבד.

4.5.    במקרה בו לא תנוצל מלוא ההטבה, המשתתף לא יהיה זכאי להחזר ו/או פיצוי כלשהו בגינה.

4.6.    על מנת לממש את ההטבה על המשתתף להגיע למשרדי עורכת המבצע, בתיאום מראש, להציג את השובר ולבצע הזמנת אירוע, שיתקיים בתקופת המבצע במועד שיימצא פנוי ביומן עורכת המבצע, באופן הנהוג והמקובל אצל עורכת המבצע. 

 

5.       ההגרלה

       5.1.  מועד ההגרלה ומיקומה - ההגרלה תיערך אצל עורכת המבצע בערב המבצע ביום 28.11.09 (להלן :"מועד ההגרלה").

       5.2.  הפרסים המשתתפים בהגרלה - טלוויזיות L.C.D 42, מקרר, תנור אפיה, מיקרוגל, מכונת כביסה, שמלת כלה

              (מתנת סלון כלות - ריקי דלאל), תקליטן מתנת Singel DJ Ron (למקיימים אירוע אצל עורכת המבצע בלבד), מופע 

             זיקוקים בריקוד הסלואו - מתנת ליאור שיר הפקות (למקיימים אירוע אצל עורכת המבצע בלבד).

        5.3.  זכאות להשתתף בהגרלה - זכאי להשתתף כל אדם שברשותו שובר הטבה שקיבלו בערב אירוע המבצע. עם כל שובר, 

             ניתן להשתתף פעם אחת בלבד, ובתנאי שימולאו כללי ותנאי התקנון במלואם.

        5.4. אופן ההשתתפות בהגרלה - המשתתף יגיע לערב המבצע על פי האמור בסעיף 3 לעיל (על פי תנאי הסעיף בלבד) ויקבל

             שובר הטבה לו יוצמד ספח הגרלה. על הספח יצויין מס' סידורי - מס' משתתף כפי שיהיה גם בשובר ההטבה. את ספח

             ההגרלה ישלשל המשתתף לתוך תיבת ההגרלות שתוצב בכניסה לאולם. 

                   אופן עריכת ההגרלה :

      5.5.  ההגרלה תתבצע בנוכחות נציג של החברה והמפקח על ההגרלה, כהגדרתו בתקנון זה, במשותף. מהתיבה יישלפו ספחים

             כמספר הפרסים המשתתפים בהגרלה. לפני כל שליפת ספח, יוכרז הפרס הרלבנטי ואז יישלף ספח שישוייך לפרס.

             לכל פרס יישלפו 2 ספחים נוספים אשר ישמשו כעתודה למקרה ולא ניתן יהיה לאתר את הזוכה המקורי ו/או במקרה

             בו ייפסל זוכה בהתאם לתקנון.

        5.6 בתום ההגרלה ייערך פרוטוקול המפרט את מהלך ההגרלה, שמות הנוכחים ומספרי הזוכים המקוריים ומספרי הזוכים

            החלופיים. הפרוטוקול ייחתם על ידי המפקח.

        5.7. לאחר עריכת ההגרלה, נציג עורכת המבצע, בליווי המפקח, יקריא את מספרי הזוכים בפני כל קהל המשתתפים הנוכחים

            באולם עורכת המבצע. לאחר הקראת מספרי הזוכים, יגיעו הזוכים עם ספח השובר שקיבלו ויאמתו את זכייתם. כנגד

            מסירת הספח התואם לספח הזכייה, יקבלו הזוכים את הפרס בו זכו. יודגש כי בעל ספח זוכה שלא יהיה נוכח באולם

            בעת הקראת מספרי הזוכים, לא יהא זכאי לקבל את זכייתו וזכייתו תפסל לאלתר.

       5.8. אמצעי זיהוי - עורכת המבצע שומרת לעצמה הזכות לנקוט בכל אמצעי על מנת לוודא כי הזוכה אכן עמד בכל תנאי

            התקנון, לרבות לבקש מהזוכה להציג בפניה את ההזמנה לערב המבצע (המתנה את זכאותו להשתתף בהגרלה)  ולהציג

            את ספח הזכייה.

    5.9.  איסור השתתפות מקורבים - ההשתתפות בהגרלה אסורה על עובדי, מנהלי ושותפי עורכת המבצע, על המפקח ובני 

           משפחתו. "בן משפחה" - בן זוג, הורים, ילדים, אחים ואחיות.

  5.10. עורכת המבצע אינה אחראית לכל דבר הקשור במימוש הפרסים ו/או לשימוש בהם ו/או לאיכותם ו/או לטיבם ו/או

           לשירותים נלווים לפרסים ו/או הכרוכים בהם ו/או לכל נזק שהוא שייגרם כתוצאה מן השימוש בהם. אחריות עורכת

           המבצע, על פי תקנון זה, מוגבלת אך ורק לעריכת ההגרלה ולמימוש הזכייה על ידי המשתתפים הזוכים כמפורט בתקנון  

           זה.    

 

6.        כללי

6.1.    בהשתתפותו במבצע מסכים, מאשר ומצהיר המשתתף ו/או הרוצה להשתתף כי קרא את התקנון וכי הוא מקבל עליו את הוראותיו, וגם אם לא קרא את התקנון, מאשר ומצהיר המשתתף ו/או הרוצה להשתתף כי ניתנה לו ההזדמנות לקרוא את התקנון וכי הוא מסכים כי תקנון זה יחול עליו ויחייבו לכל דבר ועניין, בין היתר היות ובחר שלא לקרוא את התקנון מבחירתו החופשית.
בהשתתפותו במבצע, וכתנאי להשתתפותו במבצע, מסכים, מאשר ומצהיר המשתתף ו/או הרוצה להשתתף כי הוא פוטר עורכת הבמצע ו/או את מי מטעמה ו/או באי כוחה ו/או עורכי דינה מכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר למבצע ו/או לכל שלב משלבי המבצע ו/או לתקנון ו/או לתקלות כלשהן בקשר למבצע ומוותר על כל טענה הקשורה באלה.

6.2.    ההטבה אינה ניתנת להמרה, לא בכסף ולא בשווה כסף ולא מוצר או שירות אחרים.

6.3.    עורכת המבצע אינה אחראית לטיב ו/או לאיכות ו/או לשירות הקשורים להטבה בכל הקשור לשירותים המסופקים על ידי נותני שירותים אחרים – שונים מעורכת המבצע.

6.4.    מבלי לגרוע מהוראות תקנון זה והוראות כל דין, המפקח יהא רשאי לבטל את הזכאות להטבה של משתתף אשר קיבלה תוך ביצוע עבירה או תוך ביצוע מעשה שאינו כדין בהתאם לשיקול דעת המפקח ולדרוש את השבת השובר לידי עורכת המבצע, ככל שהשובר חולק.

6.5.    המשתתפים, פוטרים את עורכת המבצע ו/או את המפקח מכל טענה ו/או תביעה לגבי כל נזק, שיבוש או פגם אחר שנגרם להם או לרכושם במסגרת מבצע זה ובמסגרת מימוש ההטבה.

6.6.     עורכת המבצע שומרת לעצמה את הזכות לבטל חלקים מהמבצע או את המבצע כולו, לגבי כלל המשתתפים ו/או לגבי חלקם, על פי שיקול דעתה הבלעדי והכל בכפוף לאישור המפקח (להלן: "הודעת ביטול").

6.7.    עורכת המבצע רשאית לשנות את מבנה, תוכן, נהלים, תאריכים, תקופת המבצע, סוג ההטבה, על פי שיקול דעתה המוחלט (להלן: "שינוי תנאי המבצע").

6.8.    למשתתפים, לא תהא כל טענה או זכות כלשהי בקשר לשינוי תנאי המבצע ו/או לפעולות בהן תנקוט עורכת המבצע ו/או בקשר לכל נזק ישיר ו/או עקיף שיגרמו בגינם, לרבות עקב תקלה ו/או טעות.

6.9.    המשתתף ו/או הרוצה להשתתף מסכים ומתחייב, כי כל תקלה, איחור וכד', במימוש שובר ההטבה, שמקורם בין היתר במלחמה, שביתה או כוח עליון, לא יחשבו כלל להפרה של תקנון זה, ולא יזכו אותו בכל סעד ו/או זכות ו/או תרופה.

6.10.כל משתתף ו/או הרוצה להשתתף מצהיר, מסכים ומאשר כי דבר השתתפות וקבלת שובר ההטבה ו/או מימושו עשוי להיות מסוקר ו/או מפורסם ו/או מצולם באמצעי התקשורת השונים, לרבות בטלוויזיה, בעיתונות, באתר האינטרנט על פי כל דין, וכי בהשתתפותו במבצע מביע המשתתף ו/או הרוצה להשתתף את הסכמתו לפרסום ו/או צילום שמו ותמונתו במסגרת הסיקורים והפרסומים האמורים, לרבות במסגרת פרסומים וקידום מכירות של עורכת המבצע, וכי כתנאי להשתתפותו במבצע קיבל את כל ההסכמות ו/או ההיתרים הנדרשים לקיום פרסום כאמור.

6.11.מובהר בזאת, כי זוכה שלא יוכל לממש את שובר ההטבה מכל סיבה שהיא לא יהיה זכאי לקבל פיצוי ו / או הטבה חלופית וכן יהיה מנוע מלהעלות כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה בנוגע למימוש ההטבה.

6.12 המבצע, ככל שהוא נוגע להיבטי ההגרלה שבו, ייערך בהתאם להוראות ההיתר הכללי לעריכת הגרלות לפרסומת מסחרית לפי חוק העונשין, התשל"ז - 1977.

6.13.המבצע כפוף לתקנון הנמצא לעיון במשרדי עורכת המבצע, בא.ת. עד הלום, אשדוד, וכן ניתן לראותו באתר האינטרנט של עורכת המבצע בכתובת : www.ahozat-tal.co.il.

  אזה"ת עד הלום אשדוד, טל:08-8655050, פקס: 08-8658080

דף הבית  |  סיפור האחוזה  |  אודות  |  גן הקסטה  |  גן האחוזה  |  תקנון המבצע  |  צור קשר  |  English

Copyright © 2001-2018 NetStyle | בניית אתרים | קידום אתרים